TECHNOLOGIE

Třicetimetrové hloubkové energetické piloty, které jsou v Česku zcela jedinečné, díky tepelným čerpadlům v zimě jímají teplo a v létě ochlazují. Unikátní je také systém kombinace přirozeného a nuceného větrání v kancelářích a apartmánech. Celou jižní fasádu výtahové šachty, která má celkovou plochu sedm set metrů čtverečních, pokrývají fotovoltaické panely, které dodávají elektrickou energii do společných prostor budovy.

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Podle údajů Mezinárodní Energetické Agentury IEA přispívají budovy v evropských městech z 36% k celkovým emisím skleníkových plynů. Pro dosažení cílů z Pařížské dohody bude nutné emise do roku 2050 snížit o 80%. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak emise snížit představuje decentralizace energie, tzn. výroba elektřiny přímo na místě spotřeby.

NTower využívá pro výrobu elektřiny také standardu BIVP (Building Integrated Photovoltaics), což je fotovoltaika integrovaná do stavební konstrukce.  392  panelů je instalováno na výtahové věži, která má celkovou plochu sedm set metrů čtverečních. Při slunečných dnech dodávají do sítě výkon až 90 kilowattů.

ENERGETICKÉ PILOTY

Třicetimetrové hloubkové energetické piloty, které jsou v Česku zcela jedinečné, díky tepelným čerpadlům v zimě jímají teplo a v létě ochlazují. Prostor pod základovou deskou objektu není ovlivňován slunečním zářením, proto jej lze využívat jako akumulátor tepla a chladu. V topné sezóně tepelné čerpadlo odebírá energii z piloty a tím ji ochlazuje, v letním období se naakumulovaný chlad využije k chlazení a naopak se do pilot ukládá teplo.

ENERGETICKÉ PILOTY

Třicetimetrové hloubkové energetické piloty, které jsou v Česku zcela jedinečné, díky tepelným čerpadlům v zimě jímají teplo a v létě ochlazují. Prostor pod základovou deskou objektu není ovlivňován slunečním zářením, proto jej lze využívat jako akumulátor tepla a chladu. V topné sezóně tepelné čerpadlo odebírá energii z piloty a tím ji ochlazuje, v letním období se naakumulovaný chlad využije k chlazení a naopak se do pilot ukládá teplo.

PASIVNÍ CHLAZENÍ

Oběhové čerpadlo vhání chlad z pilot přímo do vzducho- techniky nebo stropních či stěnových panelů. Takovýto způsob chlazení se nazývá “free cooling” tedy pasivní chlazení. Vyčerpá-li se chladící potenciál ještě v průběhu letního období takže musí pracovat kompresor tepelného čerpadla, dochází k tzv. “active cooling” tedy k aktivnímu chlazení, jehož výkon je vyšší.

KERAMICÉ GLAZOVANÉ KVÁDRY FASÁDY

Díky vzduchovým mezerám fasády, která je tvořena 125 cm a 35 cm velkými keramickými glazovanými kvádry je zajištěno proudění vzduchu a eliminace vlhkosti. V létě zabraňuje nadměrnému přehřívání, protože proudění vzduchu ochlazuje fasádní plášť. V zimě tepelná izolace v součinnosti s provětrávanou vzduchovou mezerou zajišťuje nižší spotřebu energie na vytápění. Aplikací vhodných obkladů a podkladní konstrukce je zaručená dlouhá životnost.

KERAMICÉ GLAZOVANÉ KVÁDRY FASÁDY

Díky vzduchovým mezerám fasády, která je tvořena 125 cm a 35 cm velkými keramickými glazovanými kvádry je zajištěno proudění vzduchu a eliminace vlhkosti. V létě zabraňuje nadměrnému přehřívání, protože proudění vzduchu ochlazuje fasádní plášť. V zimě tepelná izolace v součinnosti s provětrávanou vzduchovou mezerou zajišťuje nižší spotřebu energie na vytápění. Aplikací vhodných obkladů a podkladní konstrukce je zaručená dlouhá životnost.

SUPER-RYCHLÉ VÝTAHY

NTower má pět superrychlých výtahů. Jezdí rychlostí 4 m/s a uvezou až dvoutunový náklad. Řídicí systém také dokáže směrovat jednotlivé pasažéry do výtahů podle zvolených stanic, takže výtah zastavuje méně často. Pro návštěvníky budovy je tak přeprava komfortnější a rychlejší.

Tři výtahy jsou určeny pro 19 lidí a obsluhují hlavně kanceláře do 22. patra. Po celé výšce 33-patrové budovy vozí pasažéry nákladní a současně evakuační výtah pro 26 lidí a další výtah pro 13 lidí, a nechybí ani speciální výtah na odpad vyvážený z budovy.

TELEKOMUNIKAČNÍ ANTÉNY

Na střeše budovy NTower se nachází také telekomunikační antény kryté hliníkovým pletivem.

Jsou zabezpečeny čtyřmi ocelovými sloupy s výstražnými světly pro noční překážkové značení.  Vyšší věž na střeche s telekomunikační anténou dosahuje výšky 152,6 metru.

TELEKOMUNIKAČNÍ ANTÉNY

Na střeše budovy NTower se nachází také telekomunikační antény kryté hliníkovým pletivem.

Jsou zabezpečeny čtyřmi ocelovými sloupy s výstražnými světly pro noční překážkové značení.  Vyšší věž na střeche s telekomunikační anténou dosahuje výšky 152,6 metru.

STROJNÍ CHLAZENÍ

NTower snižuje teplotu vnitřního prostředí pod teplotu okolí s využitím klimatizačního zařízení využívajícího parního oběhu s kompresorem.

Pro zajištění proudění vzduchu kondenzátorem i výparníkem a distribuci studeného vzduchu do místnosti slouží ventilátory.

Strojní chlazení má vliv na spotřebu elektrické energie v letních teplotních špičkách.

Třicetimetrové hloubkové energetické piloty, které jsou v Česku zcela jedinečné, díky tepelným čerpadlům v zimě jímají teplo a v létě ochlazují.

Unikátní je také systém kombinace přirozeného a nuceného větrání v kancelářích a apartmánech.

Celou jižní fasádu výtahové šachty, která má celkovou plochu sedm set metrů čtverečních, pokrývají fotovoltaické panely, které dodávají elektrickou energii do společných prostor budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy

  • energetická náročnost budovy EP (GJ/rok): 7859
  • třída energetické náročnosti budovy: B
  • měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (EPA (kWh/(m2.rok): 92,7

Klienti sídlící v N Tower